VELKOMMEN TIL STARTSIDEN FOR INNKJØP AV TRYKKSAKER OG GRAFISK MATERIELL I NORGE

Grafiske produksjoner har i de siste årene hatt en enorm digital utvikling. Med våre konsulenter som tar seg av hele gjennomføringen av ditt grafiske oppdrag på en trygg måte holder vi prosjektet ditt innenfor avtalt budsjett og leveringsfrist. Nettbørsen™ er vårt verktøy som gir beste pris og levering gjennom mange trykkerier selv om du får én kontaktperson og én faktura å forholde deg til.

Få tilbud på trykksak i dag

HVA ER NETTBØRSEN?

NETTBØRSEN™ er et unikt, nettbasert verktøy for innkjøp av markedsmateriell. Her kan innkjøpere
av alle typer trykksaker, print og markedsmateriell innhente tilbud fra trykkerier og leverandører i form av omvendt auksjon – åpent og ærlig. Slik sikrer man de billigste og beste prisene i markedet. NETTBØRSEN™ – MARKEDSMATERIELL PÅ ÆRLIG ANBUD

nettbors_ill

Les mer om Nettbørsen™

Kort om Nettbørsen™
Logg inn for medlemmer
Åpen og ærlig prosess
Når du innhenter anbud på Nettbørsen, er alle pristibud synlige for samtlige leverandører. At prosessen er åpen, garanterer en upartisk prosess.


Tidsbegrenset budrunde
Alle anbud legges ut med en budfrist. Det er ikke mulig for en leverandør å underby et tilbud etter at fristen er utløpt.
Automatisk varsling
Når et oppdrag legges ut på Nettbørsen, blir alle aktuelle leverandører automatisk varslet slik at de enkelt kan gi tilbud i forhold til sin kapasitet.

 

Kvalitetssikrede trykkerier og leverandører
Alle leverandører tilknyttet Nettbørsen er på forhåndsgodkjent mht. kvalitet, miljø, leveringsdyktighet og ihht. IEH.
Våre samarbeidspartnere

 

La oss ringe deg

Telefon: